VITAJTE 

KOMPLETNÁ PONUKA

HVIEZDOSLAVOV 4 - DOMY


Byt - 6a - 3 izb.byt, prízemie so záhradkou  119.900,- EUR                            PREDANÝ

Byt - 5a - 3 izb.byt, prízemie so záhradkou 119.900,- EUR                              REZERVOVANÝ

Byt - 6b - 3 izb.byt, poschodie so záhradkou 119.000,- EUR                           REZERVOVANÝ

Byt - 5b - 3 izb.byt, poschodie so záhradkou 119.000,- EUR                          REZERVOVANÝ

Byt - 4a - 4 izb.byt prízemie so záhradkou 119.900,-EUR                                 REZERVOVANÝ

Byt - 4b - 3 izb.byt, poschodie so záhradkou 119.000,- EUR                           REZERVOVANÝ

Byt - 3a - 4 izb.byt prízemie so záhradkou 119.900,-EUR                                 REZERVOVANÝ

Byt - 3b - 3 izb.byt, poschodie so záhradkou 119.900,- EUR                                                     REZERVOVANÝ

Byt - 2a - 3 izb.byt, prízemie so záhradkou 119.900,- EUR

REZERVOVANÝ

Byt - 2b - 4 izb.byt, poschodie so záhradkou 119.900,- EUR

REZERVOVANÝ

Byt - 1a - 3 izb.byt, prízemie so záhradkou 119.900,- EUR

REZERVOVANÝ

Byt - 1b - 4 izb.byt, poschodie so záhradkou 119.900,- EUR 

REZERVOVANÝ

    HVIEZDOSLAVOV - Športová ul.

Bungalow 44/1 - 4 izb.rod.dom - 450 m2 pozemok, 147.900,- EUR        PREDANÝ

Bungalow 44/2 - 4 izb.rod.dom - 465 m2 pozemok, 147.900,- EUR        Rezervovaný 

Bungalow 44/3 - 4 izb.rod.dom - 446 m2 pozemok, 147.900,- EUR.       PREDANÝ

Bungalow 44/4 - 4 izb.rod.dom - 460 m2 pozemok, 147.900,- EUR.       PREDANÝ

Bungalow 44/5 - 4 izb.rod.dom - 455 m2 pozemok, 149.900,- EUR       PREDANY

Bungalow 44/6 - 4 izb.rod.dom - 455 m2 pozemok, 149.900,- EUR.      Rezervovaný

Bungalow 44/7 - 4 izb.rod.dom - 460 m2 pozemok, 149.900,- EUR.      PREDANY

Bungalow 44/8 - 4 izb.rod.dom - 461 m2 pozemok, 149.900,- EUR.      Rezervovaný

Bungalow 44/9 - 4 izb.rod.dom - 468 m2 pozemok, 149.900,- EUR       PREDANÝ

Bungalow 44/10 -4 izb.rod.dom - 457 m2 pozemok, 149.900,- EUR.     PREDANY